Hướng dẫn sử dụng

   Dch v mVoice là tng đài tư vn- gii trí tng hp ca MobiFone. Vi nhng thao tác đăng ký rt đơn gin, khách hàng s được tha sc khám thế gii sôi đng, hp dn hoc tế nh, thm kín vi nhng ni dung mi l, được cp nht thường xuyên.

Để Đăng ký s dng các tiện ích của dịch vụ, khách hàng có thể thực hiện :

1, Tư vấn giao thông
Cách 1Nhắn tin
Đăng ký gói nghe Tư vấn giao thông
     Gói ngày : Soạn DK G gửi 1555
     Gói tuần :  Soạn DK GT gửi 1555
Hủy gói nghe Tư vấn giao thông
     Gói ngày : Soạn HUY G gửi 1555
     Gói tuần :  Soạn HUY GT gửi 1555 
Cách 2Gi đến tng đài 1555 nghe hướng dn và s dng dch v
Cách 3. Truy cp website http://mvoice.vn
Cách 4Truy cp wapsite http://m.mvoice.vn
 -    Soạn tin :  Tin  <tenquan> <giodangky> gửi 1555 để nhận bản tin giao thông qua SMS
      Soạn tin :    HuyGT <tenquan> gửi 1555 để hủy nhận bản tin giao thông qua SMS 
 
2, Bóng đá
Cách 1. Nhắn tin:
Đăng ký
  Gói ngày : Soạn DK B gửi 1555
  Gói tuần  : Soạn DK BONGDA gửi 1555
Cách 2. Gi đến tng đài 1555 nghe hướng dn và s dng dch v
Cách 3. Truy cp website http://mvoice.vn
Cách 4. Truy cp wapsite http://m.mvoice.vn 
 
3, Nghe truyện
Cách 1. Nhắn tin:
Đăng ký
  Gói ngày : Soạn DK T g1555
  Gói tuần  : Soạn DK TRUYEN gửi 1555
Hủy dịch vụ
  Gói ngày : Soạn  HUY T gửi 1555
  Gói tuần  : Soạn  HUY TRUYEN gửi 1555
Cách 2. Gi đến tng đài 1555 nghe hướng dn và s dng dch v
Cách 3. Truy cp website http://mvoice.vn
Cách 4. Truy cp wapsite http://m.mvoice.vn 
 
4, Nghe nhạc
Cách 1. Nhắn tin:
Đăng ký
  Gói ngày : Soạn DK N g1555
  Gói tuần  : Soạn DK NHAC gửi 1555
Hủy dịch vụ
  Gói ngày : Soạn  HUY N gửi 1555
  Gói tuần  : Soạn  HUY NHAC gửi 1555
Cách 2. Gi đến tng đài 1555 nghe hướng dn và s dng dch v
Cách 3. Truy cp website http://mvoice.vn
Cách 4. Truy cp wapsite http://m.mvoice.vn  
 
5, Y tế
Cách 1. Nhắn tin:
Đăng ký
  Gói ngày : Soạn DK Y g1555
  Gói tuần  : Soạn DK YT gửi 1555
Hủy dịch vụ
  Gói ngày : Soạn  HUY Y gửi 1555
  Gói tuần  : Soạn  HUY YT gửi 1555
Cách 2. Gi đến tng đài 1555 nghe hướng dn và s dng dch v
Cách 3. Truy cp website http://mvoice.vn
Cách 4. Truy cp wapsite http://m.mvoice.vn   
 
 6, Giá cước 
 
Bảng giá cước của dịch vụ mVoice ( được tính từ ngày 01/11/2012)
 
STT Nội dung Mức cước (đã bao gồm thuế VAT)
1
Đăng ký dịch vụ theo gói ngày
(bao gồm gói nghe Nhạc
nghe Truyện
Tư vấn Y tế
Tư vấn Giao thông)
1.000 đồng/01 lần đăng ký
(Miễn cước phí thuê bao
đăng ký lần đầu tiên)
2
Đăng ký dịch vụ theo gói tuần
(bao gồm gói nghe Nhạc,
nghe Truyện, Tư vấn Y tế, Tư vấn Giao thông)
3.000 đồng/01 lần đăng ký
( Miễn cước thuê bao ngày đầu
cho thuê bao đăng ký lần đầu tiên)
 3
 Gọi lên tổng đài
1555 và 15555
 40 đồng/01 phút nghe
 4  Tải bài hát  2.000 đồng/01 lần tải
 5  Cài bài hát làm nhạc chờ
 Dựa trên cách tính cước của hệ thống
nhạc chờ hiện tại của MobiFone
 6  Tặng nhạc cho bạn bè để nghe  3.000 đồng/01 lần gửi tặng
 7  Tặng nhạc cho bạn bè để tải  2.000 đồng/01 lần gửi tặng
 8  Tải nội dung Luật giao thông  2.000 đồng/01 lần tải
 9  Tải câu giải đáp thắc mắc về giao thông  2.000 đồng/01 lần tải
 10  Đăng ký nhận tin giao thông theo tháng qua SMS  1.000 đồng/01 ngày
 11  Đăng ký nhận tin Y tế qua SMS  1.000 đồng/01 ngày
 12  Đăng ký gói Bóng đá theo ngày
 2.000 đồng/01 ngày 
(Miễn phí cước  thuê bao ngày đầu cho thuê bao đăng ký lần đầu tiên)
 13  Đăng ký gói Bóng đá theo tuần
 10.000 đồng/07 ngày 
(Miễn phí cước  thuê bao ngày đầu cho thuê bao đăng ký lần đầu tiên)
 
 *Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.